Mình yêu người CodeGym quá

Làm sao đó mà đi làm với đội mình lại gặp toàn những người dễ thương.

Dễ thương từ sếp tới đồng nghiệp, từ cùng phòng tới khác phòng, từ ông giảng viên tới cô lao công, từ người mới người cũ.

Dễ thương từ người mình thương tới người mình không thương.

Đi làm KR nói chuyện với các anh chị em miền Nam miền Trung xong cũng chỉ muốn chat lên thật to cái câu “em yêu anh chị quá”.

Thế này hơi quá sức với thanh niên mong manh rồi.

_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *