Lập kế hoạch là gì?

Cộng đồng làm việc trong môi trường công nghiệp nói rất nhiều về thao tác planning, hay lập kế hoạch. Nào là lập kế hoạch dự án, lập kế hoạch ngày, kế hoạch quý, hay cực đoan và khắc nghiệt hơn lập kế hoạch cho mỗi 5 phút.

Planninglên một cái plan, lập kế hoạchlập một cái kế hoạch. Thế plan là gì, kế hoạch là gì?

Có một định nghĩa dễ hiểu, plan là danh sách tất cả các thao tác cần thực hiện, kèm theo thời gian, nơi chốn, ai làm, chi phí, rủi ro…

Theo tôi, định nghĩa trên còn thiếu, mà thiếu một nhân tố quá đỗi quan trọng, đó là một cái viễn cảnh, một trạng thái tại tương lai khi mà tất cả các hoạt động trong kế hoạch đã được thực hiện xong. Viễn cảnh chính là lý do làm việc, viễn cảnh chính là lý do tại sao bản kể hoạch nó lại như thế.

Kế hoạch là danh sách tất cả các thao tác cần thực hiện, kèm theo thời gian, nơi chốn, ai làm, chi phí, rủi ro… để đưa tương lai tới một trạng thái mong muốn.

Theo mô hình như thế, nếu bạn muốn lập kế hoạch cho khoảng thời gian X, hãy bắt đầu bằng một viễn cảnh sau X, trước khi bắt đầu các thao tác nhỏ hơn để dẫn tới kết quả.

_

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *