Xử lý lỗi không truy cập được Internet trên macOS Big Sur

Bài viết này nói về một hiện tượng khi sử dụng macOS Big Sur cũng như tất cả các phiên bản iOS, ipadOS từ 14 trở về sau. Các thiết bị này đột nhiên không thể truy cập được Internet thông qua một số router nhất định, và chỉ một số router nhất định.

Chi tiết hơn, mọi giao vận giữa thiết bị và router đều bình thường. Ping tới các máy chủ Public DNS đều cho kết quả tốt. Nhưng không thể truy cập được bất kỳ tài nguyên nào thông qua URL của chúng.

Một trong các điều kiện có thể gây ra lỗi này là khi client sử dụng giao thức DNS over HTTPs, khi làm việc với DNS của Cloudflare, mà trên đường truyền có sự xuất hiện của một thiết bị mạng Unify. Nói đơn giản, lỗi này xuất hiện trên macOS Big Sur, các thiết bị iOS 14, ipadOS 14; sử dụng DNS 1.1.1.1, và với một access point Unify trên đường truyền.

Giải pháp là chuyển sang sử dụng một dịch vụ DNS khác, chẳng hạn Google Public DNS (8.8.8.88.4.4.8).

_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *