Video này nói gì về Grow Mindset

Quan sát những người thể hiện trong video dưới đây, những tuyển thủ level thấp thì thi bài kiểm tra với ít bó chiếu, những tuyển thủ level cao thì phải chém nhiều bó chiếu hơn, quan sát những tuyển thủ chém hỏng và chém thành công, ở tất cả các level.

Có nhiều tuyển thủ chém hỏng, nhưng có một số cách chém hỏng đặc biệt tệ. Những người lựa chọn cách hỏng đó, chém xong, họ nhìn vào lưới kiếm như thể hi vọng rằng nguyên nhân của thất bại vừa rồi nằm ở trên đó. Tìm một chỗ dựa để yên lòng rằng mình không tệ.

Họ phí mất một thất bại mà không tạo ra được cải tiến gì đáng kể để thật lực được tốt lên.

Level cao-trung ít lựa chọn như thế hơn. Chém hỏng, họ nhìn chăm chăm vào khoảng không, hay vào vết chém, có tận dụng tất cả những gì còn sót lại, và những gì mình nhớ được, tưởng tượng được, để chắp nối xem chuyện gì đã xảy ra, hỏng tại đâu, để còn biết lần sau thì nên làm gì khác đi. Không chỉ chém hỏng mới thế, chém thành công cũng như thế.

Những thất bại và những thành công được sử dụng tốt hơn để tốt hơn nữa.

Nói theo ngôn ngữ của Grow Mindset, những người có tư duy phát triển không gặp vấn đề lắm với các thất bại, họ không có nhu cầu đổ lỗi. Họ tận dụng mọi thất bại và thành công để tìm cách tìm ra những bài tập tiếp theo, để khiến thật lực của mình TỐT LÊN.

Những người làm tốt nhất có một điểm chung – họ tưởng tượng. Họ tưởng tượng về việc chém rất lâu, cả trước và sau. Việc chém không là một thao tác cơ thể đơn thuần, nó có sự tham gia rất nhiều của thao tác trí óc. Nói theo ngôn ngữ của thực hành có chủ ý, việc tưởng tượng ở “tâm” tạo ra thao tác tốt hơn ở “thân”. Nói theo ngôn ngữ của thuyết kiến tạo, “con người học qua việc trải nghiệm VÀ suy nghĩ về những trải nghiệm ấy”.

_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *