Phân loại học Bloom

Bảng phân loại của Bloom là một tập hợp của ba mô hình được sử dụng để phân lớp các mục tiêu học tập thành các mức độ khác nhau theo đặc trưng cũng như...

Thế nào là Hiệu Quả

Sự cân bằng P/PC Không có ví dụ nào rõ ràng hơn về tính hiệu quả bằng câu chuyện ngụ ngôn về “Con ngỗng đẻ trứng vàng” như sau: Chuyện kể về một ngư...