Nguyên tắc lập kế hoạch

Đây là những ghi chép sát mặt đất của mình về nguyên tắc khi lên kế hoạch, chú ý nhiều vào cải tiến ở danh sách đầu việc. Danh sách công việc chỉ là phần...

Thế nào là Hiệu Quả

Sự cân bằng P/PC Không có ví dụ nào rõ ràng hơn về tính hiệu quả bằng câu chuyện ngụ ngôn về “Con ngỗng đẻ trứng vàng” như sau: Chuyện kể về một ngư...