Lập kế hoạch là gì?

Cộng đồng làm việc trong môi trường công nghiệp nói rất nhiều về thao tác planning, hay lập kế hoạch. Nào là lập kế hoạch dự án, lập kế hoạch ngày, kế hoạch quý...

Các Canvas

Bussiness Model Canvas Value Proposition Canvas Product Canvas Project Canvas Team Canvas Team Canvas (Basic) Lean Canvas Source: http://masterfacilitator.com/c...

Mình yêu người CodeGym quá

Làm sao đó mà đi làm với đội mình lại gặp toàn những người dễ thương. Dễ thương từ sếp tới đồng nghiệp, từ cùng phòng tới khác phòng, từ ông giảng viên tới cô.....