Mình yêu người CodeGym quá

Làm sao đó mà đi làm với đội mình lại gặp toàn những người dễ thương. Dễ thương từ sếp tới đồng nghiệp, từ cùng phòng tới khác phòng, từ ông giảng viên tới cô.....

Nhân đạo

Lãnh nhận trách nhiệm kiến tạo cuộc đời mình Yêu thương, chân thành và hòa hợp Nỗ lực không thua kém bất kỳ ai Ở đây là những đạo tâm (cách “đi” của...