Gỡ bỏ service khỏi Linux

Systemd sử dụng các tập tin để định nghĩa service, gọi là unit. Để gỡ bỏ service thì cần gỡ bỏ unit. Unit có thể được đặt tại: Sau khi gỡ bỏ, làm tươi systemd:....

Ba luật backup

Một bản backup là không đủ Đặt hai bản backup tại một nơi là không an toàn Không backup bằng cùng một hình thức Trên đây là ba luật mà những ai đang nắm dữ...