Tôi học được rất nhiều từ những người đi trước, dưới đây là vết chân họ đã đi.

 1. http://tamlyhocgiaoducwordpress.info: rất nhiều bài viết về tâm lý học giáo dục, bao gồm lý thuyết, nhân vật, thực hành, và nhiều vấn đề khác từ các nhà giáo tiên phong và mẫu mực.
 2. https://blog.cleancoder.com: blog của Uncle Bob, một trong số những thợ cả hiếm hoi của nghề thủ công phần mềm. Ông viết nhiều về craftmanship, extreme programming, TDD, clean code, thiết kế, kiểm thử…
 3. http://thecleancoder.blogspot.com: blog cũ của Uncle Bob
 4. https://ronjeffries.com: blog của Ron Jeffries, có thể bạn thấy xa lạ, nhưng đây chính là địa chỉ mới của https://xprogramming.com, như kỳ vọng, ở đây có rất nhiều nội dung liên quan đến Agile, XP, Craftmanship, điều đặc biệt là cái nhìn từ con mắt của một người thợ lành nghề, không hàn lâm.
 5. https://martinfowler.com: lại là một thợ cả khác. Ông viết nhiều về Agile, kiến trúc, tái cấu trúc.
 6. https://martinfowler.com/architecture/: cẩm nang thiết kế của Martin Fowler.
 7. https://blog.codinghorror.com: một blog điển hình của một lập trình viên hack&code, anh này hay đăng những dự án nghịch ngợm vui thú của một lập trình viên cũng như những chia sẻ của một lập trình viên giàu động lực “code và ráng thành người”.
 8. https://sijinjoseph.netlify.app: Sijin Joseph, Microsoft MVP, anh này nổi tiếng với Programmer Competency Matrix.
 9. https://www.facultyfocus.com: rất nhiều bài viết từ các instructor trên khắp thế giới.
 10. https://humanwhocodes.com/: những chia sẻ chuyên môn từ tác giả của ESLint

Một số tài nguyên khác:

 1. https://www.infoworld.com/category/application-development/
 2. https://cleancoders.com/
 3. https://developer-tech.com
 4. https://circleci.com/blog/

Loading