Ba luật backup

Một bản backup là không đủ Đặt hai bản backup tại một nơi là không an toàn Không backup bằng cùng một hình thức Trên đây là ba luật mà những ai đang nắm dữ...