https://www.caandesign.com/wp-content/uploads/2016/07/pitsou-kedem-architects-designed-s-house-concrete-home-modern-look-made-clean-lines-11.jpg

Kiến Trúc Sạch

Dịch từ bài viết The Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin hay còn được biết đến rộng rãi với tên “Bác” Bob. Over the last several years we’...