Hai chiều của nghiệp vụ Quản lý Truy cập: Quyền và Phạm Vi Hoạt Động

Quyền hoạt động (Permission) và Phạm vi hoạt động (Scope) là hai chiều của ma trận Quản lý Truy cập (Access Control). Kiến trúc sư…

 8,825 total views,  37 views today

View More Hai chiều của nghiệp vụ Quản lý Truy cập: Quyền và Phạm Vi Hoạt Động