Những buổi gặp gỡ hội nhóm cùng chí hướng

Bạn có một mục tiêu học tập mà bạn muốn đạt được, đó là mục tiêu bạn thích, bạn cần, và cộng đồng cần.

Nhưng không phải bao giờ chúng ta cũng giữ được động lực bền bỉ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Và kết quả là, làm việc gì cũng thế, có lúc có động lực có lúc không.

Những lúc “không” là những lúc nguy hiểm. Học cần nhiều nỗ lực như leo dây lên đỉnh Everest. Bạn mất động lực, bạn thả và bạn rơi. Nếu bạn không nhanh nắm lại bạn sẽ rơi dài, rất dài.

Để dự phòng cho những ca chắc chắn sẽ xảy ra như thế, hãy duy trì và cùng người khác duy trì những buổi gặp gỡ của bạn cùng chí hướng. Nó nhắc bạn rằng việc học này vẫn hiện hữu trong mạng lưới xã hội của mình. Gắn việc học với tình thân hữu bạn bè. Cho bạn thấy việc học này còn có một bộ mặt khác rất đáng yêu.

Bạn rơi và bạn có đồng đội giữ bạn lại. Bạn có thể tạo lập được một nhóm đồng đội như thế, bởi vì đó là việc rất cá nhân, không cần ai ra quyết định hay giúp đỡ mới làm được.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *