Lý do bạn tham dự Coding Dojo

Tôi thường hay bắt đầu phiên giới thiệu cho một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Coding Dojo bằng cách trích dẫn lại lời mở đầu của cuốn sách Clean Code:

You are reading this book for two reasons. First, you are a programmer. Second, you want to be a better programmer. Good. We need better programmers.

Robert C. Martin — Clean Code

Coding Dojo là nơi lập trình viên trở thành lập trình viên tốt hơn. Coding Dojo là nơi lập trình viên luyện tập đến tinh thông những kỹ năng cơ bản. Coding Dojo là nơi lập trình viên tiếp cận với các kỹ thuật lập trình thượng thặng.

Chúng ta ước mơ nghành có thêm nhiều lập trình viên tốt, thêm nhiều lập trình viên tinh thông các kỹ năng cơ bản, thêm nhiều lập trình viên với hàm lượng kỹ năng thượng thừa.

Coding Dojo là thánh đường của những ước mơ đó.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *