Ba luật backup

  1. Một bản backup là không đủ
  2. Đặt hai bản backup tại một nơi là không an toàn
  3. Không backup bằng cùng một hình thức

Trên đây là ba luật mà những ai đang nắm dữ những dữ liệu “không được để bị hủy” cần phải thuộc nằm lòng. Chúng dựa trên một tiên đề là “rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra”, và theo đó đưa ra các điều cần tránh để khi rủi ro đến, bạn có nhiều cơ hội hơn để phục hồi được dữ liệu.

Luật thứ nhất nói lên một sự thực: bản backup hoàn toàn có thể bị un-available (bị trộm, bị hủy, bị corrupt, bị chính bạn lỡ tay xóa…) khi cần đến, vậy nên cần có nhiều hơn một.

Luật thứ 2 giảm thiểu nguy cơ những bản backup được nói tới tại điều một có thể bị un-available bởi cùng một tai nạn, ví dụ sốc điện, hỏa hoạn, động đất, trộm, bị hủy (ransome ware chẳng hạn)…

Luật thứ 3 giảm thiểu nguy cơ những bản backup được nói tới ở trên bị un-available bởi nguyên nhân chủ quan liên quan tới khả năng truy cập (cùng đặt online và mất mạng, cùng đặt offline và bạn đang ở xa, cùng dùng External Disk và bạn không có adapter để cắm…)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *