Bài quyền Prime Factors

Prime Factors hay còn gọi là Bài toán Phân giải Thừa số Nguyên tố là một vấn đề nổi tiếng trong toán học. Bài toán này yêu cầu phân giải một số tự nhiên cho trước thành một tích của các số nguyên tố.

Tương tự như Bowling Game, Prima Factors là một bài kata kinh điển của hoạt động Coding Dojo. Đây là một bài kata tuyệt vời để thể hiện diễn tiến tốt dần lên của mã triển khai khi theo sau sự “nở” của bộ kiểm thử. Có một số nút thắt rất đẹp, chẳng hạn như khi cấu trúc rẽ nhánh biến thành một cấu trúc lặp, hay khi thuật toán triển khai bỗng nhiên trở nên đơn giản hơn (thay vì phức tạp hơn) ngay trong khi bổ sung tính năng mới.

Triển khai dưới đây sử dụng mã Java 6 với test frameworkJUnit 4.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *