Cách thay đổi cấu hình DNS trên Ubuntu Server

Trên desktop environment, việc thay đổi cấu hình DNS cho một máy tính là việc đơn giản, bởi sự tồn tại của các chương trình network management rất trực quan. Tuy nhiên, trên môi trường server, khi chúng ta chỉ có shell, câu chuyện lại không hề dễ dàng. Cách thức mà hệ điều hành sử dụng để rút ra được cấu hình DNS để sử dụng hóa ra lại rất đa dạng. Và mỗi distro, mỗi nhà phân phối, mỗi bản phân phối tùy chỉnh đều có những giải pháp khác nhau. Mỗi giải pháp đặt lại cấu hình lại đều có những ưu nhược điểm riêng, tóm lại là khá vất vả.

Trên máy chủ Ubuntu, để thay đổi DNS, chúng ta có thể thực hiện một cách thức khá đơn giản. Chúng ta chỉnh sửa tập tin /etc/dhcp/dhclient.conf. Tìm tới dòng prepend domain-name-servers x.x.x.x, y.y.y.y; . Bỏ comment và sau đó thay đổi danh mục các DNS theo cách chúng ta muốn. Chẳng hạn:

prepend domain-name-servers 127.0.0.1, 1.1.1.1, 8.8.8.8;

Sau đó tìm cách để khởi động lại network manager. Việc này có thể sẽ khá khó khăn nếu chúng ta truy cập shell thông qua SSH. Cách dễ nhất là reboot.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *