Nhân đạo

Lãnh nhận trách nhiệm kiến tạo cuộc đời mình

Yêu thương, chân thành và hòa hợp

Nỗ lực không thua kém bất kỳ ai


Ở đây là những đạo tâm (cách “đi” của tư duy) để làm người, làm bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống con người, mà mình chấp nhận khắc sâu để tu thân.

Nghĩ theo một hướng, những đạo tâm này cũng có thể coi như những mô hình khoa học, bởi nó hội tụ đủ những yếu tố:

  • Giải thích được những hiện tượng đã quan sát được trong quá khứ
  • Tiên đoán được kết quả của những thí nghiệm chưa bao giờ được đo đếm
  • Đơn giản và thanh nhã

Nghĩ theo một hướng khác, những đạo tâm này bản thân chúng không cần tự chứng minh chúng là đúng hay sai. Thay vì bỏ nỗ lực để thắc mắc điều đó, chúng ta có thể chỉ cần xoáy vào một câu hỏi “những điều sau đây có đáng để làm hay không?”, nếu đáng thì cứ làm thôi.

Danh sách này sẽ thay đổi dần theo thời gian…


Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *