Ra mệnh lệnh hiệu quả bằng PeDeQs practice

Dưới đây là một bản tóm tắt về cách thức phát lệnh theo thực hành PeDeQs.

Phát lệnh – hay “ra mệnh lệnh” là hoạt động mà mọi điều phối viên – theo bất kỳ nghĩa nào và bất kỳ ngữ cảnh hay phạm vi nào đều phải thường xuyên thực hiện, nhằm mục tiêu báo hiệu bắt đầu thực hiện một hoạt động cho một hay một nhóm các cộng tác viên.

Tuy vậy, mệnh lệnh không phải bao giờ cũng được phát đi một cách hiệu quả. Hiệu quả ở đây được đo bằng hiệu quả mà các cộng tác viên thực hiện hành động.

Một cách tóm tắt, một mệnh lệnh sẽ được thực hiện hiệu quả hơn nếu các cộng tác viên được trải qua các trải nghiệm sau:

  • Nhận thức được mục đích (Pursose) của hoạt động
  • Nhìn thấy được một hình mẫu (Example) về một kết quả hoạt động khi hoàn thành
  • Mã hóa được một đường đi (Directions) về process để chạy hoạt động
  • Có được sự cảnh giác về những điều bất thường có thể xảy ra (Exception)
  • Rà soát được tất cả những điều trên (Questioning)
  • Đồng thuận rằng sẽ bắt đầu hoạt động (Starting)

Điều phối viên luôn là đơn vị tốt nhất để tạo ra các trải nghiệm trên. Chúng thay đổi nhân tố bên trong của mỗi cộng tác viên, cho họ các tham số đầu vào cần thiết để họ có thể bắt đầu hoạt động một cách đúng đắn. Sao cho hiệu quả của hoạt động sau đó sẽ chỉ phụ thuộc vào kỹ năng làm việc nữa mà thôi.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *