Bài quyền Prime Factors

Prime Factors hay còn gọi là Bài toán Phân giải Thừa số Nguyên tố là một vấn đề nổi tiếng trong toán học. Bài toán này yêu cầu phân giải một số tự nhiên cho...

Hệ thống phân quyền *nix

Phần lớn các hệ điều hành đều có các phương thức để gán quyền hạn cho người hay nhóm người dùng. Những quyền hạn đó điều khiển khả năng duyệt, xem, thay đổi, và...

Sử dụng mạng Docker Bridge

Tổng quan Bridge là một thuật ngữ networking, ám chỉ một thiết bị nằm ở tầng Link của mô hình OSI, đóng vai trò chuyển tiếp lưu thông giữa các phân đoạn của mạn...

Lập kế hoạch là gì?

Cộng đồng làm việc trong môi trường công nghiệp nói rất nhiều về thao tác planning, hay lập kế hoạch. Nào là lập kế hoạch dự án, lập kế hoạch ngày, kế hoạch quý...

Các Canvas

Bussiness Model Canvas Value Proposition Canvas Product Canvas Project Canvas Team Canvas Team Canvas (Basic) Lean Canvas Source: http://masterfacilitator.com/c...

Luật của Game of Life

Đây là bản Việt hóa luật của kata Game of Life, được dùng như một công cụ để tổ chức Coding Dojo và Global Day of Code Retreate.

Mình yêu người CodeGym quá

Làm sao đó mà đi làm với đội mình lại gặp toàn những người dễ thương. Dễ thương từ sếp tới đồng nghiệp, từ cùng phòng tới khác phòng, từ ông giảng viên tới cô.....

Ba luật backup

Một bản backup là không đủ Đặt hai bản backup tại một nơi là không an toàn Không backup bằng cùng một hình thức Trên đây là ba luật mà những ai đang nắm dữ...