Nhân đạo

Lãnh nhận trách nhiệm kiến tạo cuộc đời mình Yêu thương, chân thành và hòa hợp Nỗ lực không thua kém bất kỳ ai Ở đây là những đạo tâm (cách “đi” của...

Bỏ các tập tin .DS_Store

Các tập tin .DS_Store được hệ điều hành macOS tự động tạo ra khi Finder của nó “ghé thăm” các thư mục. Chúng là một phần trong cách hoạt động của hệ...

Lý do bạn tham dự Coding Dojo

Tôi thường hay bắt đầu phiên giới thiệu cho một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Coding Dojo bằng cách trích dẫn lại lời mở đầu của cuốn sách Clean Code: You are r...

https://www.caandesign.com/wp-content/uploads/2016/07/pitsou-kedem-architects-designed-s-house-concrete-home-modern-look-made-clean-lines-11.jpg

Kiến Trúc Sạch

Dịch từ bài viết The Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin hay còn được biết đến rộng rãi với tên “Bác” Bob. Over the last several years we’...

Sao không nên mở hết port lên?

Ngữ cảnh Các process hoạt động trong hệ điều hành giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cách đăng ký các socket với hệ điều hành, các socket này nằm trên các in...

Bài quyền Bowling Game

Bowling Game là một bài kata kinh điển của hoạt động Coding Dojo. Bài kata này rất phù hợp để thực hành kỹ thuật TDD, Baby Steps và Refactoring. Về TDD TDD (Tes...

Tôi cài đặt WordPress

Bài viết này mô tả chính xác cách mà blog này được cài đặt và cấu hình. Docker Service Instance được deploy bằng một docker stack: Environment: Caddy Caddy là l...